Website Traffic
Công cụ Phân tích Traffic Website
Nhập vào tên miền (domain) website cần phân tích, công cụ phân tích traffic sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin về website

Danh mục


Xếp hạng top Website Việt Nam

Bảng xếp hạng top website Việt Nam dựa theo traffic truy cập tháng 09.2020

Webrank xếp hạng dựa vào đâu

Webrank xếp hạng website đựa vào thống kê traffic của website. Dữ liệu traffic của website dược Webrank mua qua các đối tác gồm: Similar Web, Semrush, Aleax. Số liệu thống kê traffic website được tính toán theo tháng. Thông tin traffic được tổng hợp từ
 • Traffic website:số liệu traffic sẽ tính cho các IP xuất phát từ Việt Nam
 • Direct: Người dùng tự gõ tên miền của website và truy cập vào website
 • Refer: Người dùng truy cập vào website khi bấm link từ 1 website khác
 • Social: Người dùng truy cập vào website khi bấm link trên các mạng xã hội
 • Organic Search: Người dùng truy cập vào website khi bấm link trên google.com.vn (không phải mục quảng cáo)
 • Paid Search: Người dùng truy cập vào website khi bấm link trên google.com.vn (mục quảng cáo)

Các thông tin cần chú ý khi xem xếp hạng Webrank ?

Các thông tin trong bảng xếp hạng website được tổng hợp hàng tháng. Khi xem bảng xếp hạng bạn cần chú ý
 • Website: là tên miền của website. Icon nhỏ bên cạnh là icon website
 • Lĩnh vực: Webrank dựa vào big data để phân chia lĩnh vực website
 • Traffic: traffic chính là từ các IP Việt Nam truy cập vào website bạn
 • U.Visitor: số người dùng truy cập website của bạn tính theo IP truy cập
 • T.Gian: thời gian trung bình 1 người xem website
 • Page/Visit: số trang 1 người dùng xem
 • PC vs Mobile:tỉ lệ truy cập theo thiết bị PC và Mobile
 • Trị giá:ước tính giá trị của website đựa theo traffic, khả năng thu tiền từ Adsense, thương hiệu và chi phí quảng cáo.

Dữ liệu traffic của Webrank có sự khác biệt với Google Analytics ?

Dữ liệu của Webrank là dữ liệu phân tích từ bên ngoài xem xét website của bạn, vì thế sẽ có sự khác biệt so với Google Analtyics. Vì các website được Webrank phân tích sẽ sử dụng chung 1 thuật toán, do đó bạn có thể so sánh các 2 hay nhiều website trên webrank để phân tích
 • Dữ liệu Webrank: các website sẽ được phân tích cùng một thuật toán nhưng không giống với thuật toán Google Analytics
 • So sánh Webrank: bạn có thể so sánh 2 website trên webrank và dữ liệu từ Google Analytic của chính bạn để nội suy website còn lại

Ước tính trị giá website là gì ?

Ước tính giá trị website là dữ liệu ước tính của Webrank, bạn sử dụng dữ liệu này khi bạn có nhu cầu định giá, hoặc bán website. Tuy nhiên dữ liệu này chỉ mang tính đề xuất, không phải là giá trị chính xác của website
 • Trị giá:ước tính giá trị của website đựa theo traffic, khả năng thu tiền từ Adsense, thương hiệu và chi phí quảng cáo.