Website Traffic
Công cụ Phân tích Traffic Website
Ước tính giá trị
Xếp hạng (Việt Nam)
Xếp hạng (Toàn Cầu)
Truy cập theo thời gian (24 tháng qua)

Cải thiện traffic website

Cải thiện traffic giúp cải thiện thứ hạng và giá trị website. Chỉ 50 vnd/1 traffic thử ngay

Google Organic Search

Báo cáo Google Search Ads cung cấp thông tin mẫu quảng cáo, từ khóa, đối thủ cạnh tranh của website

Cải thiện SEO

Theo dõi và cải thiện chất lượng chiến dịch SEO (tối ưu Google Search) chỉ 199,000 vnd/tháng

Google Search Ads - Adwords

Báo cáo Google Search Ads cung cấp thông tin mẫu quảng cáo, từ khóa, đối thủ cạnh tranh của website
Mẫu quảng cáo tìm kiếm trả phí

Cải thiện Google Ads

Google Display Ads

Google Display Ads - hình thức quảng cáo hiển thị banner (hoặc text) lên các website khác

Cải thiện Google Display Ads

Social Ads & Hoạt động fanpage

Social Ads - ghi nhận quảng cáo từ các kênh Social như: facebook, youtube, linkedin ...
Lượt truy cập xã hội

Backlink - Hoạt động SEO

Backlink - báo cáo link từ website khác trỏ về website của bạn
Follow vs Nofollow
Backlink Types
Text
Image
Form
Frame

Cải thiện Backlink - SEO

Theo dõi và cải thiện chất lượng chiến dịch SEO (tối ưu Google Search) chỉ 199,000 vnd/tháng
Truy cập theo quốc gia

Cải thiện traffic Website

Cải thiện traffic giúp cải thiện thứ hạng và giá trị website. Chỉ 50 vnd/1 traffic thử ngay